Blog

 • Mart aýynda syýahat bellikleri

  Authorazyjy: Satuw bölümi-wendy 3-nji martda günortan Sanluocuo we Dinghai aýlagyna gitmezden ozal irden Fuzhou şäherindäki iki meşhur attraksion merkezine, Fujian deňiz muzeýine we Luoksingta seýilgähine baryp gördük.Howa owadan we güneşli ...
  Koprak oka
 • Pressureokary basyşly uçarsyz uçar - Spreý tehnologiýasynyň täze nesliniň lideri

  Pressureokary basyşly howa uçary häzirki wagtda pürkmek tehnologiýasy pudagynda möhüm täzelikdir.Uly takyklygy we birmeňzeşligi bilen gysga wagtyň içinde uly meýdany boýap bilýän we awtoulag öndürmekde, gurluşykda, ...
  Koprak oka
 • Howasyz boýag pürküji, Garnituralary nädip saýlamaly?

  Howasyz boýag pürküji, Garnituralary nädip saýlamaly?

  Indiki boýag sepmek işiniň has gowy netije bilen has aňsat boljakdygyny kepillendirmek isleseňiz, gowy pürküji maşyn gözlemeli.Tasherine ýetirmek isleýän taslamaňyza baglylykda netijäni zerurlyklaryňyza ýetirjek enjamlary, ýaraglary we esbaplary sepmeli.Nädip c ...
  Koprak oka
 • Elektrik ýokary basyşly uçarsyz boýag pürküji bilen ajaýyp netijä geliň

  Elektrik ýokary basyşly uçarsyz boýag pürküji bilen ajaýyp netijä geliň

  Hünär derejesinde ýokary hilli surat çekmek isleýärsiňizmi?HVBAN-yň howasyz boýag pürküjisinden başga bir zat gözlemäň.Techokary tehnologiýaly we ýokary hilli önümimiz uly ýa-da kiçi surat taslamasy üçin ajaýyp.Mysal üçin, HB695 Elektrik Howasyz Boýag Spreýeri, iň gowusy ...
  Koprak oka