Gaz bilen işleýän uçarsyz boýag pürküjiler

  • HVBAN gaz güýji Howasyz boýag pürküji maşyn GP6300TX

    HVBAN gaz güýji Howasyz boýag pürküji maşyn GP6300TX

    GP6300 Gaz güýji uçarmansyz pürküji, üznüksiz sepilmegine garaşylýan uly trakt, täjirçilik we täze ýaşaýyş jaý gurluşyk taslamasyny ýerine ýetirýän ýokary önümçilik boýag potratçylary üçin iň güýçli benzin dwigateli pürküji.Germaniýa INA, 5-nji derejeli dişli ýylmaýjy podşipnikler we ş.m.Spreý boşlugy we naprýatageeniýe çägi bolmazdan gutaryp biler.Uzyn porşen we giriş klapanynyň pes ýagdaýy ýokary ýapyşykly materiallar üçin sorujy güýji döredýär.

  • Gaz bilen işleýän uçarsyz boýag pürküjiler - Uly boýag taslamalary üçin ýokary öndürijilik

    Gaz bilen işleýän uçarsyz boýag pürküjiler - Uly boýag taslamalary üçin ýokary öndürijilik

    Gaz bilen işleýän uçarmansyz boýag pürküjiler, uly göwrümli boýag taslamalary üçin döredilen ýokary öndürijilikli boýag pürküjilerdir.Güýçli gaz hereketlendirijileri we ösen tehnologiýalary bilen bu pürküjiler çalt we täsirli palto örtügini üpjün edýär, bu hem wagt we çykdajylary tygşytlaýar.Professional suratkeşler, potratçylar we DIY höwesjeňleri üçin ajaýyp bu boýag pürküjiler islendik surat taslamasy üçin ygtybarly we uzak möhletli çykyş hödürleýär.